දුම්රිය ලෙකොමොටිව් ඔපරේටර්ස් ඉන්ජිනියර්ස් රියදුරන් හා දුම්රිය නියාමකවරුන් වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ. ඒ හේතුවෙන් කොළඹ කොටුවෙන් ගමන් ගන්නා සියලු දුම්රිය ධාවනය නොවන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පැවැසීය.

මේ හේතුවෙන් දුම්රිය මගීන් දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව ඇති අතර කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ උණුසුම් තත්ත්වයක්ද ඇතිව තිබේ.

දුම්රිය රියදුරු සහයකයන් බඳවා ගැනීමේ කාර්ය පටිපාටියේ ගැටළුවක් මුල් කර ගනිමින් මෙම වැඩ වර්ජනය සිදු වෙයි.මේ වර්ජනය පැවති මොහොතේ මගීන් පිරිසක් කොටුව දුම්රියපොළට පැමිණි දුම්රියක් දෙසට ගොස් යම් කලබකාරී ලෙස හැසිරුනා අදාල වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න

 

හිටි අඩියේ අරුඹූ වර්ජනයෙන් කොටුව දුම්රිය ස්ථානය උණුසුම් වෙයි..