ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද (16) ඉදිරිපත් වූ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා ඇප මත මුදා හැර තිබේ.

ඒ , දෙහිවල මිහිදු මාවත ප්‍රදේශයේ නිවසක් ඉදිකිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙනි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කරුණු සලකා බැලූ ගල්කිස්ස ‍මහේස්ත්‍රාත්වරයා යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා මුදාහැරියේ රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් වූ ශරීර ඇප 3ක් මතයි.