ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සඳහා තවත් නව ආසන සංවිධායකවරු දෙදෙනෙකු පත් කර තිබේ.

ඒ උඩුදුම්බර සහ යටිනුවර ආසන වෙනුවෙනි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උඩුදුම්බර නව ආසන සංවිධායක ලෙස නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතා ද යටිනුවර ආසන සංවිධායක ලෙස මධ්‍යම පලාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සරත් ඒකනායක මහතා ද මෙලෙස පත් කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නව ආසන සංවිධායකවරුන් සඳහා පත්වීම් ලිපි ලබා දී තිබේ.

 

01 (2) 02 (9)