ඊයේ දිනයේ ජනාධිපති කාර්යාලය ඉදිරිපටදී තම විශ්‍රාම වැටුප ඉල්ලා උත්ගොෂණය සිදුකර අනවසරයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත ඇතුල්වීමට උත්සහකල අබාධිත රණවිරුවන් වෙත එල්ල කල කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරය පිළිඹඳව කාගේත් කතාබහට ලක්වුනා.

ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සිටිනවා තුවාල ලබලා සේවය කරන පිරිස සහ සේවය කරමින් සිට 2009 මැයි මාසයට ප්‍රථම මිය ගිය සෙබළුන්. එම මියගිය සෙබළුන්ගේ ලඟම ඥාතින් හට, එම සෙබළුන් ජිවිතුන් අතර සිටින්නේ යැයි සලකා වැටුම දිගටම ගෙවන අටහ්ර ඔවුන්ගේන් කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇතිවී නොමැත.

තුවාල ලද ත්‍රිවිධ හමුදා සෙබළුන් කොටස් දෙකකට වර්ගී කරණය වන්නේ සාමාන්‍ය සෙබලෙක් නම් අවුරුදු 12 ට වඩා වැඩි අයද, නිලධාරියෙක් නම් අවුරුදු 10 ට වඩා වැඩි අය සහ සාමාන්‍ය සෙබලෙක් නම් අවුරුදු 12 ට වඩා අඩු අයද, නිලධාරියෙක් නම් අවුරුදු 10 ට වඩා අඩු අයද ලෙසයි. මෙහිදී අවුරුදු 12 ට වඩා වැඩි සෙබළුන් හට හා අවුරුදු 10 ට වඩා වැඩි නිලධාරින් හට කිසි ප්‍රශ්නයක් නොමැත. මෙහිදී ප්‍රශ්නය මතු වුයේ අවුරුදු 12 ට වඩා අඩු සෙබළුන් හට හා අවුරුදු 10 ට වඩා අඩු නිලධාරින්හටයි.

එයට හේතුව නම් වැටුප් හා පාරිතෝෂික වගන්ති හා ලියකිවිලි අනුව පෙන්ෂන් එකක් ලැබීමට සෙබලෙක් නම් අවම වශයෙන් වසර 12ක්ද , නිලධාරියෙක් නම් වසර 10ක් ද සේවය කල තිබිය යුතු ලෙසටයි. මෙම තුවාල ලැබූ සෙබළුන් අතරින් සේවා කාලය අවුරුදු 12 ට වැඩි සෙබළුන් හට හා අවුරුදු 10 ට වැඩි නිලධාරීන් හට ගෙවනු ලැබුවේ සාමාන්‍ය වැටුප, දුබලතා විශ්‍රාමික වැටුප සහ සේවා විශාමික වැටුපයි.

මෙහිදී සෙබලාගේ තුවාලයේ තත්වය අනුව වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව ස්ව කැමැත්තෙන් විශාම යා හැක. ඒ අනුව ඔවුන්ට මාසිකව ලැබෙන මුළු වැටුප රු.80,000 කට ආසන්න මුදලක් ලැබේ. සේවා කාලය අවුරුදු 12 ට අඩු සෙබළුන් හට හා අවුරුදු 10 ට අඩු නිලධාරින් හට මෙහිදී ලැබෙනුයේ සාමාන්‍ය වැටුප සහ දුබලතා විශාමික වැටුපයි. එනම් රු.70,000 කට ආසන්න මුදලක් ලැබේ.

පසුගිය යුධ කාලයතුලදී ආබාධිත තත්වයට පත්වූ රණවිරුවන් හට විවිධ කාණ්ඩ යටතේ වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් සිදුකරනු ලබනවා එහිදී වසර 12ක් හෝ ඊට වාඩා වැඩි කාලයක් සේවා කර ඇති සාමාන්‍ය සෙබලකුටද වසර 10ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි කාලයක් සේවා කර ඇති නිලධාරියකුට ද පහත සඳහන් දීමනාගෙවනු ලබනවා සෙබලාගේ හෝ නිලධාරියාගේ වැටුප දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප සේවා විශ්‍රාම වැටුප මෙම දීමනා ලබන සාමාන්‍ය සෙබලෙක් සෙබලාගේ වැටුප 55000.00 දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප 12000.00 සේවා විශ්‍රාම වැටුප 9000.00 ඇතුළුව අවම වශයෙන් රුපියල් 76000.00ක ක මාසික වේතනයක් ලබන අතර නිලධාරියෙක් නිලධාරියාගේ වැටුප 70000.00 දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප 12000.00 සේවා විශ්‍රාම වැටුප 9000.00 ඇතුළුව අවම වශයෙන් රුපියල් 91000.00ක මාසික වේතනයක් ලබයි.

විශ්‍රාම වැටුප් පිළිඹඳව උත්ගොෂණ සිදුකරන හමුදා සෙබළුන් ඉහත කාණ්ඩයට අයත් නොවන අතර ඔවුන්ගේ සේවා කාලය සාමාන්‍ය සෙබලෙක්නම් වසර 12කට අඩු වන අතර නිල්ධාරියකුනම් එය වසර 10කට වාඩා අඩුය එවිට එම කොට්ටාශයට එනම් විශ්‍රාම වැටුප් ඉල්ලා උත්ගොෂණය සිදුකල හමුදා නිලධාරින් හට සෙබලාගේ හෝ නිලධාරියාගේ වැටුප දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප පමණක් හිමි වේ මෙම දීමනා ලබන සාමාන්‍ය සෙබලෙක් සෙබලාගේ වැටුප 55000.00 දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප 12000.00 ඇතුළුව අවම වශයෙන් රුපියල් 67000.00ක කල මාසික වේතනයක් ලබන අතර නිලධාරියෙක් නිලධාරියාගේ වැටුප 70000.00 දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප 12000.00 ඇතුළුව අවම වශයෙන් රුපියල් 82000.00ක මාසික වේතනයක් ලබයි.

නමුත් 2009 දී ඔවුන් ඉල්ලීමක් කරේ ඔවුන්ටද සේවා විශාමික වැටුප ලබාදෙන ලෙසයි. මෙය එකල සිටි දේශපාලකයින් නොසලකා හැරිය අතර මෙම ගැටලුව එතැන් පටන් දිගටම ඇදී ආවේය.

නමුත් වත්මන් ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාට මෙම ප්‍රශ්නය ගෙන ගිය විට ඔහු තදින්ම පැවසුවේ, මෙම සෙබළුන් හා නිලධාරින් හටද සේවා විශ්‍රාමික වටපු ගෙවන ලෙසයි. නමුත් මෙය කියපු සැනින් , බැංකුවට ගොස් සල්ලි අරං බෙදා දිය නොහැක. රජයේ වැටුප් ක්‍රියාත්මක කරන ලේඛනයට මෙය ඇතුලත් කල යුතුයි. මේ සියල්ල සංශෝධනය විය යුතුයි.

ඒ නිසා 2017 පෙබරවාරි මස සිට ඔවුන්ගෙ ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමට ක්‍රියා කරමින් සිටින අවස්ථාවකයි මේ ප්‍රශ්නය පැන නැගෙන්නේ. තවද මෙම ත්‍රිවිධ හමුදාවේ අබාධිත සෙබළුන් හට ගෙවන දුබලතා වැටුප මේ තාක් කල් පැවතුනේ අවුරුදු 55 ක් වන තුරු ගෙවන ලෙසට වුවත් වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටියේ, ජිවිත කාලය පුරාවටම මෙම දුබලතා වැටුම රට වෙනුවෙන් කැපවූ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ අබාධිත රණවිරුවන් හට ගෙවන ලෙසයි.

මෙමෙ නිලධාරි කොටසට සේවා විශ්‍රාම වැටුප නොගෙවන අතර එය කඩිනමින් ගෙවීමට ජනාධිපති තුමා නියෝග කර ඇතිබවත් සියලු කටයුතු නිමා කර ලබන අය වැයෙන් ඒ සඳහා මුදල්ද වෙන්කර ඇතිබවත් පවසන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ නිලධාරින් මේ සියල්ල පිටුපස අදිසි දේශපාලන බලවේගයක් ක්‍රියාත්මක වන බවත් තම සොහොදර අබාධිත හමුදා නිලධාරින් ඇත්ත තතු දැන දැනම ඔවුන්ගේ අතකොලු බවට පත්වීම කනගාටුවට කරුණක් බවත් ප්‍රකාශ කර සිටියා.

අබාධිත රණවිරු විශ්‍රාම වැටුපේ ඇත්ත කතාවේ හඬ පටය පහතින්


14962467_338405589848870_2134397424_n 14962858_338405213182241_1963961677_n