ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හදීසි අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමක් අද පෙරවරුවේ පවත්වා තිබේ.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී එම රැස්වීම පවත්වා ඇති බව සඳහන්ය.

අද පස්වරුවේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අයවැය කතාව පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම මෙම අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ අරමුණ වී ඇත.

ඒ අනුව මූලික අයවැය රාමුව පිළිබඳ එහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා වී ඇති බව වාර්තා වේ.

2017 වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ දෙවන වර කියවීම හෙවත් අයවැය කතාව අද අද පස්වරු 2.00ට මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කිරීමට නියමිතය.

සියළු ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් ඉටුවන දීර්ඝකාලීන වැඩපිළිවෙළක් සහිත සංවර්ධනාත්මක අය වැයක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල ආරංචි මාර්ග පවසයි.