වර්තමාන ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දෙන විමධ්‍යගත අරමුදල් සියල්ල කපාහැර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ජනතාවගේ ගැටළු විසදීමට ආණ්ඩුවට කිසිඳු  සැළසුමක් නොමැති බවයි.

කළුතර ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.

කෙසේ වෙතත් වත්මන් ආණ්ඩුව ජනතාවට ලබාදිය හැකි සියලු සහන ලබාදී ඇති බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කළේය.

මේ අතර උද්ඝෝෂණ මගින් ආණ්ඩුව පෙරළීමේ හැකියාවක් නොමැති බව අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා සඳහන් කළේය.