සියළු ආරක්ෂාව සපයා ඇති බැවින් යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා නැවත පැමිණෙන ලෙසට සිසුන්ට ආරාධනා කරන බව නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යංශය පවසයි.

එහි ලේකම් ජගත් විජේවීර මහතා පවසන්නේ යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලන අධිකාරිය, සිසුන් හා දෙමාපියන් ඇතුළු සියළු පාර්ශවයන් පසුගියදා ජනාධිපතිවරයා සමඟ කළ සාකච්ඡාව සාර්ථක වූ බවයි.

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇති වූ සිසු ගැටුම පිළිබඳ රජය කනගාටුව පළ කරන අතර මෙවැනි සිදුවීම් යළි සිදු නොවිය යුතු බවට රජය පැහැදිලි ස්ථාවරයක සිටින බව හෙතෙම පවසයි.

මේ අතර  යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයින් කිහිප දෙනෙකු අප සමග ප්‍රකාශ කළේ යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ වර්තමානයේ පවතින වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් සෑහීමකට පත් වන බවයි.