එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම සහ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද (18) රාත්‍රියේ පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඒ, මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ කොළඹ පිහිටි නිවසේදීයි.

පක්ෂයේ සියලුම පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඒ සඳහා ආරාධනා කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. එම මන්ත්‍රීවරුන් මුහුණ දෙන ගැටළු පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරෙනු ලබනවා.

ඇතැම් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේ අත්තනෝමතික ක්‍රියාකලාපයන් නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බොහෝ පසුපෙළ  මන්ත්‍රීවරුන් කළකිරීමෙන් සිටින බව වාර්තා වෙනවා.

පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුකර මෙම සාකච්ඡාව කැඳවා තිබෙනවා.