විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් පිළිබද ගරු අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමන්ගේ පූර්ණ දායකත්වයෙන් හා මගපෙන්වීම යටතේ බදුල්ල සසෙක්ස්(sussex) ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රධානී මෙවර බදුල්ල මහ නගර සභා අපේක්ෂක  මොහොමඩ් හිෂාම් මහතා ඇතුලු මුස්ලිම් තරුණ කැල විසින් තෙවන වරටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ රාමසාන් උපවාසය අත්හැරීමේ ඉෆ්තාර් උත්සවය  2017.06.20  දින බදුල්ල ymma සම්මන්ත්‍රණ පරිශයේදී ප්‍රාදේශීය දේශපාලන නියෝජිතයන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් අති සාර්ථක ලෙස පැවැත්වුණි.

මෙමෙ ඉෆ්තාර් උත්සවය සදහා හිටපු අමාත්‍ය වේලායුදම් මැතිතුමන්ගේ පුත් ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රී දීපා වේලායුදම් මැතිතුමන් සහ බදුල්ල මහ නගර සභා විපක්ෂ නායක D.m හේමචන්ද්‍ර මැතිතුමන්, බදුල්ල බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ගලප්පත්ති මැතිතුමන් සහ ගරු හරීන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමන්ගේ සම්බන්ධ්කරණ ලේකම් සේනුල මහතා ඇතුලු කාර්‍යමණ්ඩල නිළධාරීන් සහභාගිවිය..මේ අතර ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රී දීපා වේලායුදම් මැතිතුමන් සසෙක්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට රු.50000ක මුදලක්ද පරිත්‍යාග කෙරුණි..