ඇතිල්ලීමෙන් මැකී ගිය ඇවන්ඩ් ගාර්ඩ් රස පරීක්ෂක වාර්තාව එළියට…

“ඔහුද මේ රටේ හොරා කෑමට උපන් වාසගමේ ,වාසගම ලැබී තිබෙන අමාත්‍යවරයෙකි”

ආන්දෝලනාත්මක ඇවන්ඩ් ගාර්ඩ් සිද්ධියේ ආන්දෝලාත්මක රස පරීක්ෂක වාර්තාවක් පසුගිය සතියේ නිකුත් වී ඇති බව වාර්තාවෙනවා.මේ වාර්තාව ඉතිහාසයේ නොවූ විරූ ආකාරයේ රස පරීක්ෂක වාර්තාවක් ලෙසයි සඳහන් වන්නේ.

මෙම වාර්තාව දහසකට ආසන්න ගිනි අවි වල අනන්‍යතාවය සම්බන්දයෙන් ලැබී තිබෙන අතර එම වාර්තාව මගින් දන්වා ඇත්තේ ගිනි අවි එකිනෙකට ඇතිල්ලීම මගින් එහි අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගත හැකි අංක මැකී ගොස් ඇති බව කියාය.කෙසේ වෙතත් මෙය ඉතිහාස ගතවන වාර්තාවක් වන අතර යකඩින් කොටන ලද අංක මැකී යාමට තරම් ගිනි අවි එකට ඇතිල්ලී තිබීම හාස්‍යට තුඩුදෙන කරුනක් වනු ඇත.

එසේ ඇතිල්ලි අංක අපහැදිලි විය හැකි වුවත් මැකී යනතෙක් ගිනි අවි ඇතිල්ලි තිබිය හැකිද යන්න මේ වන කාටත් ගැටලුවක් වී ඇත.කෙසේ වෙතත් මෙම සිද්ධිය සඳහා රස පරීක්ෂක කාර්යාලය සමඟ අමාත්‍යවරයකු ඇතිල්ලි ඇති බවට මේවන විට හෙළිදරවු වි ඇත.එම අමාත්‍යවරයා මුලසිටම ඇවන්ගාර්ඩ් ජාවාරම මකා දැමිම සඳහා විවිධ ආයතන වල ඇතිල්ලෙන්නට වූ අතර එහෙත් හරි ගියේ නැත.

කෙසේ වෙතත් ඔහුට ඕනෑ තරම් ඇතිල්ලිය හැකි තමන්ගේම ආයතනයක් වන රස පරීක්ෂක කාර්යාලයෙහි ඇතිල්ලි ඇති අතර මේ වන විට රස පරීක්ෂක වාර්තාව පවා මැකී ගොස් ඇත.ඔහුද මේ රටේ හොරා කෑමට උපන් වාසගමේ ,වාසගම ලැබී තිබෙන අමාත්‍යවරයෙකි.