බලපත්‍ර නොමැතිව අලි පැටවෙකු ළඟ තබා ගැනීමේ සිද්ධියට අදාළව පූජ්‍ය උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමිට එරෙහි නඩුව කැඳවීමට දින නියම කර තිබේ.

අදාළ නඩුව අද(02)සලකා බැලූ අවස්ථාවේදී කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු නිශ්ශංක බන්දුල කරුණාරත්න විසින් අදාළ නඩු සැප්තැම්බර් මස 20-21 යන දෙදින තුළ කැඳවීමට තීරණය කරන ලදී.

එදිනට සාක්ෂිකරුවන්ද අධිකරණයට කැඳවන ලෙස මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා විසින් දැනුම් දී තිබේ.

බලපත්‍ර නොමැතිව අලි පැටවෙකු ළඟ තබාගත් බවට වන සංරක්ෂණ ආඥා පනත යටතේ නීතිපතිවරයා විසින් උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමියන්ට එරෙහිව මෙම චෝදනා ගොනු කර ඇත.