ලෝකයේ හුදෙකලා රටක් වන උතුරු කොරියාව ගැන ඒතරම් ලෝකයට නිරාවරණය වී නැහැ. උතුරු කොරියාවේ පවතින හාස්‍යජනක නීතිරීති කීපයක් ගැනයි අද අපි ඔබට කියන්නේ.

නිල් ඩෙනිම් තහනම
උතුරු කොරියානු වැසියන්ට නිල් පැහැ ජීන්ස් කලිසම් ඇඳීම තහනම්. එහි නායක කිම් ජොන් උංට අනුව එය ඇමරිකානු අධිපතිවාදීත්වයේ සංකේතයක් නිසා උතුරු කොරියානුවන්ට ජීන්ස් තහනම්.

උපහාසය තහනම්
වෙනත් රටවල රාජ්‍ය නායකයන් පවා ජනතාවගේ උපහාසයට ලක් වූවත් උතුරු කොරියාවේ නම් එය මරණයට හේතුවක්. ඒ උතුරු කොරියාව නීති මගින්ම උපහාසය තහනම් කර තිබෙන බැවින්.

රජයට එරෙහි අදහස් දැක්වීම තහනම්
කුමන ආකාරයේ තීන්දු තීරණ රජය විසින් ගනු ලැබූවත් එයට එරෙහි වීම මරණීය දණ්ඩනය පැනවීමට හේතුවක් වනවා.

විදේශ රූපවාහිනී වැඩසටහන් තහනම්
රජයේ රූපවාහිනිය හැර වෙනත් රූපවාහිනී නාලිකා උතුරු කොරියාවේ නෑ. කිසියම් ආකාරයකින් ඔබ විදේශ රූපවාහීනි චැනලයක් නරඹන්නට උත්සාහ දැරුවහොත් නියත වශයෙන් හිමිවන්නේ මරණයයි.

මත්පැන් තහනම්
උතුරු කොරියාවේ මත්පැන් භාවිතයට ඉඩ දෙන්නේ රජය නියම කරනලද විශේෂ අවස්ථාවන්හී පමණයි. නමුත් හාස්‍යයට කාරණය වන්නේ එහි මරිජුවානා නීතිගතව තිබීමයි.

ආගම තහනම් –
උතුරු කොරියාව තුළ සියලුම ආගම් ඇදහීම තහනම්

පිටරට සංචාර බෑ
ඔලිම්පික් තරගවලට සහභාගී විම වැනි අති සුවිශේෂ කාරණයක් නැත්නම් ඔබට සංචාරය පිණිස උතුරු කොරියාවෙන් එළියට බහින්නට බෑ.

පරම්පරා තුනකට දඬුවම් –
ඔබ කරන වරදක් නිසා ඔබේ මුළු පවුලටම සහ තවත් පරම්පරා තුනකට දඬුවම් දෙන රටක් තිබේ නම් ඒ උතුරු කොරියාවම පමණයි

සංගීතය තහනම්
උත්තරීතර නායකයා වර්ණනා කෙරෙන ගී හැර උතුරු කොරියාවේ වෙනත් සංගීතයන් ඇසීම, ගායනය හෝ වාදනය සිරගත වන වරදක්.

අන්තර්ජාලය තහනම්
උතුරු කොරියාවේ රජය මගින් පාලනය වන වෙබ් අඩවි හැරෙන්නට වෙනත් ආකාරයෙන් අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීම තහනම්