උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල සංවර්ධනය සිදුවූයේ තම පාලන සමයේදී බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ එම පළාත්වල ළමුන්ගේ අධ්‍යාපනයද ඉහළ මට්ටමකට ගෙන ඒමට තමාට හැකි වූ බවයි.

එහෙත් වත්මන් ආණ්ඩුව පළාතේ ජනතාව සංවර්ධනයට දායක කරගැනීම වෙනුවට බෙදුම්වාදය ඉස්මතු කරමින් සිටින බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙයි.