ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර ඉදිරියේදී අත්සන් කිරීමට නියමිත “එක්ටා” හෙවත් “ආර්ථික හා තාක්ෂණ සහයෝගීතා ගිවිසුම” පිළිබඳ විවිධ මත පළ වෙමින් ඇත.

ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂ හා වෘත්තීයවේදීන් මේ ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් විවේචනාත්මක මත පළ කරන අතර ආණ්ඩුව සහ ඇතැම් විද්වතුන් මේ පිළිබඳ දක්වන්නේ සුබවාදී ආකල්පයකි.

මේ අතර ඊයේ ඉන්දියාව සමග එක්ටා ගිවිසුම මේ වසර අවසානයට පෙර සිදුකරන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉන්දියාවේදී ප්‍රකාශ කරනු ලබුවා.

කෙසේ වෙතත් මෙම එක්ටා ගිවිසුම පිළිබඳව ගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ නිල මතය සම්බන්ධයෙන් අද පැවති මාධ්‍යහමුවකදී අමාත්ය එස් බී දිසානායක මහතා විසින් සඳහන් කරනු ලැබුවා.