ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අට දෙනකු ජාතික රජයට එක්වීමට සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටී.

ෙම් අට දෙනා අතරින් හත් දෙනකු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන අතර අනෙක් මන්ත්‍රීවරයා වමේ නියෝජනය කරන වාසුදේව නානායක්කාර බවද වාර්තා වෙනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කැබිනට් ඇමැතිවරයකු සහ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ‍ය නියෝජනය කරන කැබිනට් ඇමැතිවරයකුද මෙම සාකච්ජාවට සහභාගි වී තිබේ. දැනට මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ජා වට තුනක් පවත්වා ඇති අතර ලබන සතියේදී අවසන් තීරණය ගැනිම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්වරුන් සමඟ සාකච්ජා කිරිමට නියමිතය. රජයට එක් වන මෙම මන්ත්‍රිවරුන්ට දිය යුතු වගකීම් සම්බන්ධයෙන් එම සාකච්ජාවට සහභාගි වු ඇමැතිවරුන්ගේ නිර්දේශ මෙම සතියේදි ජනාධිපතිවරයාට සහ අගමැතිවරයාට ලබා දීමටද නියමිතය.