වත්මන් රජය වැරදි කළ පුද්ගලයින්ට දඞුවම් ලබාදීම අඛණ්ඩව සිදුකරන බව ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මහනුවර ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකදී මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබාදෙමින් මෙම අදහස් පළ කළේය.

එමෙන්ම ඉදිරි දින කිහිපය තුළ තවත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ආණ්ඩුව සමග එක්වන බව පී.හැරිසන් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.