පක්ෂය වෙනුවෙන් ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණදීමට සුදානම් බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහ ලේකම් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

මේ වන විටත් පක්ෂයට අළුතින් එක්වීමට බොහෝ පිරිසක් සූදානමින් සිටින අතර මේ සම්බන්ධයෙන් වන යෝජනාව ඉදිරි සතියේදී ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ පැවැති ජන හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මේ බව පැවසීය.

ජාතික ආණ්ඩුව තුළ කිසිදු සංවර්ධනයක් නොමැති නම් තනතුරු අපේක්ෂාවක් ද නොමැති බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.