ඕනැම අවස්ථාවක ඕනෑම මැතිවරණයකට මුහුණදීමට ජනතාව සූදානමින් සිටින බව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලි‌‌මේන්තු මන්ත්‍රී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ රජයට මැතිවරණය  පැවැත්වීමට හැකියාව තිබුණ ද එය සිතා මතා කල්දමන බවයි.

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පැවැති ජන හමුවකදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

එම අවස්ථාවට එක්වෙමින් අදහස් දැක්වූ හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේ ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නව පක්ෂයට අදාළව ශාඛා සමිති 12,000ක් පමණ පිහිටුවන බවයි.