ඖෂධ මිල සියයට 85ක් දක්වා අඩු කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය ඉදිරි සති දෙකක කාලය තුළ නිකුත් කිරීමට ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය කටයුතු යොදා ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සඳහන් කළේ එම ගැසට් නිවේදනය හෙට දිනයේ ප්‍රකාශ කිරීමට මීට පෙර තීරණය කර තිබු බවයි.

කෙසේවෙතත් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට පෙර එහි තාක්ෂණික ගැටලු කිහිපයක් නිරාකරණය කරගැනීම සඳහා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය සති දෙකක කාලයක් අවශ්‍ය බව පවසා ඇත.

ඒ අනුව  ඉදිරි සති දෙකක කාලය තුළ ඖෂධ මිල අඩු කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට නියමිත අතර එමගින් ජනතාවට ඉතා අඩු මුදලකට ගුණාත්මක ඖෂධ ලබාගත හැකි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

සුළු පරිමාණ ඖෂධ ආනයනකරුවන් සමග සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.

එම සාකච්ඡාවේදී සුළු පරිමාණ ඖෂධ ආනයනකරුවන්ගේ ගැටලු පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග දීර්ඝ වශයෙන් අවධානය යොමුවු බව ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පැවසුවේය.