කටාර් රාජ්‍යය සමග තානාපති සබඳතා සහ ගුවන් ගමන් ඇතුළු සියලු සබඳතා පෙර පරිදිම දිගටම පවත්වාගෙන යැමට රජය කටයුතු කරන බව විදේශ ඇමැති රවි කරුණානායක මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව එරට සේවය කරන කිසිදු ශ්‍රී ලාංකිකයකුට ගැටලුවක්‌ ඇති නොවන බවත් මෙරට බැංකුවලින් කටාර් රියාල් මාරු කිරීමේ ගැටලුවක්‌ නැතැයිද විදේශ ඇමැතිවරයා සදහන් කළා.

සුළු පිරිසක්‌ යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්‌ නිර්මාණය කරන්නට උත්සාහ දැරුව ද රජය ඒවා වැළැක්‌වූ බවත් ඇතැම් රටවල් කටාර් රාජ්‍යය සමඟ සබඳතා අත්හැරීම ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රශ්නයක්‌ නොවන බවද විදේශ ඇමැතිවරයා අවධාරණය කර සිටි.