කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ පර්යන්ත ගොඩනැගිලි වල සීසීටීවී කැමරා සවි කිරීමට  විරෝධය පළ කරමින් ආගමන හා විගමන නිලධාරීහු අද (28) වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කළහ.

වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් ගුවන් ගමන් හා දෙදනිත කටයුතු අඩාල වී ඇති බව ගුවන් තොටුපළ ආරංචි කියයි.