මේ තියෙන්නේ උමග තුල ඇති ජල කාන්දු නිසා වතුර ගලාගෙන යන හැටි. අන්තිම කොටසේ පෙනෙන ආකාරයට මටනම් දිස්වන්නේ උමග කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් යොදා සීල් කලත් ඇතැම් ස්ථාන වලින් විශාල වශයෙන් වතුර ගලා යන ආකාරයයි.

පොලොව මට්ටමේ සිට අඩි 1000ක් පොලොව යටින් දිවෙන මෙම කිලෝමීටර් ගණනාවක් දිග උමං මාර්ගය බොහෝ දුරක් නිමකොට අවසන් නමුත් මෙහි ඇතිව තිබෙන හානි රැසක් පවතින බව අපට පෙනෙනවා.

අතරමඟ මෙම ව්‍යාපෘතිය නතර කරනවාද නැතිනම් විසේසක්ඥ සහාය හා තාක්ෂනය ලබාගෙන වැරදි හදාගෙන මෙය නිමා කරනවාද යන ගැටලුව සැමට ඇති ගැටළුවක්.

තවත් සමහරුනම් කියන්නේ නියපොත්තෙන් කඩන්නට තිබු දෙය දැන් පොරවෙන් කපන තත්වයට පත් වි ඇති බවයි. කෙසේ හෝ මෙය අතහැර දමා ජනතාවට ආත පාත නැති කරනවාට වඩා මෙහි ඇතිවන බලපෑම් හා පාරිසරික හානිය නවතා ජනතාවට තම ගම්බිම් යතා තත්වයට පත් කොටගෙන ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කර ගැනීමට කටයුතු කළහොත් එය වඩා යහපත් වනු ඇත.

උමා ඔයේ උමඟ දිගේ ගිය ගමනක් පහත විඩියෝවෙන් නරඹන්න!

උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය ගැන කියවෙන වීඩියෝව මෙන්න…