මහබැංකු බැඳුම්කර  වංචාව පිළිබඳව චෝදනා ලබා සිටින හිටපු මහබැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ගේ බෑනා වන අර්ජුන් අලෝශියස් මේ වනවිට ස්වර්ණවාහිනී රුපවාහිනී නාලිකාව මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතුකරන බව හා එහි සාකච්චා අවසන් අදියරයේ පවතින බවට වාර්තාවනවා.

පාඩු ලබමින් පවතින මෙම මාධ්‍ය ආයතය මිලදී ගැනීම සදහා මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනුවෙන් ලැබූ අධික ආදායම භාවිතා කරන බවටයි ඇතැම් අය පවසන්නේ. තවද මීට පෙරදී පුවත්පත් සමාගම් කිහිපයක්ද මිලදී ගත් බවටද තොඅරතුරු වාර්තා වුවා.

මහ බැංකුබැඳුම්කර ගනුදෙනුවෙන් කොටි ගණනක් මුදල් වංචා කල අර්ජුන ඇලෝසියස් විසින් දේශමාන්‍ය සෝමා එදිරිසිංහ මහත්මියට අයත් ව තිබූ ස්වර්ණවාහිනී රූපවාහිනී නාලිකාව මිලදී ගැනීම සඳහා සාර්ථක ලෙස සාකච්ඡා පවත්වා ඇති බවත් මේ වනවිට අවසන් එකඟතාව පළකොට ඇති බවත් වාර්තා වෙනවා. CSN නාලිකාවෙන් රාජපක්ෂවරුන් කළු සල්ලි සුදු කල පරිද්දෙන් අර්ජුන ඇලෝසියස් ද සැරසෙන්නේ මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාවෙන් ඔහු උපයා ගත් කළු සල්ලි සුදු කිරීමටය. සෝචනීය තත්වයනම් දේශමාන්‍ය සෝමා එදිරිසිංහ මිය ගොස් ඉතා කෙටි කලකදී ඇයගේ දරුවන් වන ජිවක එදිරිසිංහ සහ අසංක එදිරිසිංහ තම මව ආරක්ෂා කරගෙන ආ ස්වර්ණවාහිනී රූපවාහිනී නාලිකාව පහත් ආශා ඉටු කර ගැනීමට බිලි දීමයි.