එළබෙන ශ්‍රි ලංකා ඕස්ට්‍රේලියාව තරග අතරතුරදි ක්‍රිකටි ක්‍රිඩාව තුළින් තම දේශපාලන පටු පරමාර්ථ ඉටු කිිරිමට උත්සහ දරුණු ලබන සංවිධානාත්මක වු කණ්ඩායමිවල හැසිරිමි පොලිස් ඇසට.

පසු ගියදා ඕස්ට්‍රේලියාව හා ශ්‍රි ලංකාව අතර අවසන් වු ක්‍රිකටි තරගයන් අතරතුරදි සමහර සංවිධානාත්මක වු කණ්ඩායමි ක්‍රිකටි ක්‍රිඩාව නැරඹිමෙි මුවාවෙන් තම දේශපාලන පටු පරමාර්ථ ඉටු කර ගැනිමෙි පිණිස විවිධ දැන්විමි පුවරු ප්‍රදර්ශණය කර ඇති බවට තොරතුරු සමාජ ජාල ඔස්සේ වාර්තා වි ඇත.

ලැබි ඇති එම තොරතුරු අනුව අදාළ සිදුවිම පිළිබදව පොලිසිය විසින් පරික‍්ෂණ ආරමිභ කිරිමට කටයුතු යොදා ඇති බවට තොරතුරු ලැබි ඇත.

තවද ඕස්ට්‍රේලියාව හා ශ්‍රි ලංකාව අතර ඉදිරියේදි පැවත්විමට නියමිත තරගයන් අතරතුරදි එකම වර්ගයේ ටි ෂර්ටි වලින් සැරසි පටු දේශපාලන අරමුණු උදෙසා අශෝභන ආකාරයෙන් හැසිරිමට සංවිධානාත්මක පිරිසක් කටයුතු සිදු කිරිමට සැලසුමි කර ඇති බවටද තොරතුරු අනාවරණය වි ඇත.

එසේ ඉදිරි තරගයන් අතරතුරදි ක්‍රිඩා ලෝලින් මුවාවෙන් තම පටු දේශපාලන අරමුණු ඉටු කරන අයවළුන් පිළිබදව සොයා බැළිමට පොලිසිපති පුජිත ජයසුන්දර මහතා  විසින් විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් හතරක් පත් කළ බව ආරක්ෂක අංශ තොරතුරු වාර්තා වි ඇත.