කාන්තා ලෝක කුසලානයේ ශ්‍රීලංකාව සහභාගී වන තවත් තරගයක් අද (05) ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවැත්වෙනවා.

ඒ,එංගලන්තයේ ඩර්බි හිදී.

මේ වනවිට ප්‍රසාද සටහනේ පළමු ස්ථානයේ ඉන්දීය කාන්තා කණ්ඩායම පසුවන අතර ඔවුන් සහභාගිවූ තර 3ම ජයගෙන තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රසාද සටහනේ පසුවන්නේ 6වන ස්ථානයේයි.

මෙම තරගයේදීද ශ්‍රී ලංකාව බලාපොරොත්තු තබා ඇත්තේ චමරි අතපත්තු පිළිබඳවයි.