සාමාන්‍යයෙන් මිනිසෙකු හා විවාහයක් කෙරෙන්නේ කාන්තාවක් සමග.

කාන්තාව අයත් වන්නේ මිනිස් කුලයටමයි.  නමුත්, මිනිසෙකු හා තිරිසන් සත්වයෙකු අතර විවාහයක් සිදුවීම නම් තරමක් අමුතුයි.  පසුගියදා මෙක්සිකෝවේ සැන් පෙඩ්‍රෝ හුවාමෙලූලා ධීවර ගම්මානයේ නගරාධිපතිවරයා කිඹුලෙකු හා විවාහ වුණා.

එය එරට පවතින අස්වනු නෙලීමේ සම්ප්‍රදායේ එක් ප්‍රධාන අංගයක්.  1989 සිට එරට වාසය කළ ගෝත්‍රික ජනතාව විසින්.  මෙය චාරිත්‍රයක් ලෙස සිදු කළා.

එමගින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණේ ධීවර කටයුතුවලින් ලැබෙන අස්වැන්න වැඩි කර ගැනීමයි.  එම චාරිත්‍රයට අනූව, කිඹුලා සැලකෙන්නේ කුමාරිකාවක් ලෙසින්.  එම නිසා කිඹුලෙකු හා විවාහවීමෙන් සමාජයට සාමය හා සෞබාග්‍ය උදාවන බව ජනතාව විශ්වාස කරනවා.