ගංවතුරෙන් පිඩාවට පත්වූ තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ පවුල් 1500ක් සදහා මුළුතැන්ගෙයි කට්ටල බෙදාදීම ඊයේ පැවැත්වුනේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කබුරුපිටිය සංවිධායක නලින් රණවීර සහ හගුරන්කෙත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන සංවිධායක නාරද දිසානායක යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුනා.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ කබුරුපිටිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන සංවිධායක නලින් රණවීර මහතා පැවසුවේ අද වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ කුණු ප්‍රශ්නයට ජනතාව ෆෙඩරල් වී ඇති බවයි.

එතුමා වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ එක් ප්‍රෙදේශයක කුණු වෙනත් ජනතාවක් ජිවත් වන ප්රෙදේශයක ගෙනත් දැමීමේදී ජනතාව ෆෙඩරල් වන බවය.

නමුත් ජනතාව ජාතික වශයෙන් මෙම කුණු ප්‍රශ්නයේදී ඒකීය බවද එතුමා පවසා සිටියා.