පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව විසින්මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් කරන ලද පරීක්ෂණයේ වාර්තාව නුදුරේදීම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. යහපාලන රජයට විපක්ෂයෙන්ම එල්ලවන විශාලම චෝදනාව වන මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිවරයා කෝප් කමිටුවට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව පදනම් කර ගනිමින් මෙම පරීක්ෂණය පවත්වා තිබේ.

කෝප් කමිටුවේ  බහුතර සාමාජික සංඛ්‍යාවක් මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා වගකිව යුතු බවට නිර්දේශ කර ඇති බව එහි ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කර ඇත. මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනුවට අදාළ පරීක්ෂණයට හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් වර්තමාන මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා ඇතුළු මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් කෝප් කමිටුවට කැඳවා විමර්ශන පසුගිය කාලය පුරාම පවත්වන ලදී. අපට පාට පක්ෂ අදාළ නැත.

මහ බැංකුවේ සිදුවූ බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හිටපු මහ  බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ට එරෙහිව ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කරන කෝප් කමිටුවේ තීරණය අනුව නියම වන  දඩුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී  ඔහුගේ දේශපාලනය හා ඔහුගේ පෞද්ගලිකත්වය ගැන නොසලකා ඔහුට  වංචාකාරයෙකුට නියම වන ආකාරයටම  දඩුවම් ලබාදියයුතු අතර සියලුදෙනා පට පක්ෂ බේදයකින් තොරව සටන් වදින්නේ හොරකම දුෂණය වංචාව මුලිනුපුටා දැමීමට බවද අමතක නොකළ යුතුය.  දේශපාලකයා සැබෑ මහජන නියෝජිතයෙකු වන්නේ හොරු ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කිරීමෙන් නොව කවුරුන් හෝ සුළු හෝ වංචාවක් කර තිබේ  නම් ඔවුන්ට දඬුවම් දීමට ක්‍රියා කිරීමෙන් බවත්, නොඑසේනම් දේශපාලකයන්ට ජනතාව දඬුවම් දෙන බවත් සිහිතබා ගත යුතුයි.”