මෙරට තුල ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කල යුතු යයි රංගන ශිල්පිනී නදීෂා හේමමාලි පවසයි.

මෙරට මිනිසුන් සිටින්නේ බලවත් ආතතියකින් බව පවසන ඇය ‘මේක මැජික් එකක් කියලයි හිතන්නෙ. එනිසා මේක නීතිගත කලොත් හොඳයි’ යයිද කියන්නීය.