සිය ගමට ඇතුලු වී ගැමියන් නව දෙනෙකුට පමණ තුවාල සිදුකළ දිවියෙකුට ගැමියන් විසින් මිය යන තුරු පහරදී මරා දැමු පුවතක් ඉන්දියාවේ රාජස්ථාන් ප්‍රාන්ථයේ මන්දාවර් ග්‍රාමයෙන් වාර්තා වනවා.

පසුගිය වසරෙ නොවෙම්බර් මස 26 වන දින මන්දාවර් ග්‍රාමයට පැන වැදී තිබෙන මේ දිවියා මංමුලා වූ සේ ගම පුරා ගොස් ඇති අතර පැය තුනක් තුල ගම්මුන් නව දෙනෙකුට පමණ පහර දී තිබෙනවා.

මින් දැඩි ලෙස කෝපයට පත්ව තිබෙන ගම්මුන් දිවියා පසුපස හඹා ගොස් අවසානයේ එක් නිවසක ඇද යටට වී සිටි දිවියාට මියෙන තුරු පොලු වලින් පහර දී තිබෙනවා.

අදාළ සිදුවීමේ ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට මුදා හැර ඇති අතර සත්ව අවිහිංසාවාදීන් මෙම සිදුවීම දැඩි ලෙස හෙළා දැක අදහස් දක්වා තිබෙනවා.