දුම්රිය පාලක මැදිරිය පැවසුවේ, පාසල නිමා වී නිවස බලා යමින් සිටි උසස් පෙළ සිසුවෙකු අද දහවල් 1.30ට පමණ රත්මලාන සිට වේයන්ගොඩ බලා ධාවනය වූ දුම්රිය එන්ජිමක ගැටීමෙන් අනතුරට ලක් වූ බව ය.

ගම්පහ නගරයේ වසා තිබූ දුම්රිය හරස් මාර්ගයක් හරහා යාමට උත්සහ කිරීමේදී ඔහු එම අනතුරට ලක් වී තිබේ.

සිද්ධියෙන් මිය ගොස් ඇත්තේ, නැදුන්ගමුව, සපුමල් උයන ප්‍රදේශයේ පදිංචි පාසල් සිසුවෙකි.