මහින්ද රාජපක්ෂගේ අඩි පාරේ යන සුදු පිරුවට අදින  උදය ගම්මන්පිලගේ තවත් මහා පරිමාණ හොරකමක් පිලිබදව සියලු තොරතුරු අද කැදවා තිබු විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකදී බ්‍රයන් ෂෙඩික්ගේ ඇටෝනි බලකරු වන ලසිත පෙරේරා විසින් මාධ්‍යයට අනාවරණය කරන ලදී…

මෙන්න එම වීඩියෝව….