ජනප්‍රිය යැයි කියන පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කර  ගැනීම සඳහා පවතින තරඟයට තිබෙන පැහැදිලි සහ ස්ථීර විසඳුම ගමේ පාසල් සියලු පහසුකම්වලින් සම්පූර්ණ කිරීම බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ වත්මන් රජය එම ප්‍රතිපත්තියට අනුව කටයුතු කරමින් ග්‍රාමීය පාසල් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මේ වන විට පුළුල් වැඩකොටසක් ඉටු කරමින් සිටින බවයි.

බද්දේගම සාන්ත අන්තෝති විද්‍යාලයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද නව තාක්ෂණ පීඨය සහ තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය සිසු අයිතියට පත් කිරීම වෙනුවෙන් පැවැති උත්සවයට එක්වෙමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

නගරයේ තිබෙන පාසල හොඳම පාසල කියන මතය දෙමාපියන් අතර තරඟකාරීත්වයක් ඇති කරන බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී සඳහන් කර ඇත.

එබැවින් ළඟම පාසල හොඳම පාසල බවට පත් කරමින් රටේ සියලු දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබාදීමට වත්මන් රජය කැපවී සිටින බව එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සඳහන් කළේය.