ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පා ගමන අද කොළඹින් අවසන් කිරීමට නියමිතව ඇති අතර එහිදී පැමිණෙන ජනතාව සමග රැළියක් පැවත්වීමට අවශ්‍ය බැවින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය පිට්ටනියක් ලබා දෙන ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහට දුරකථනයෙන් කතා කොට ඉල්ලීමක් කල බව අප වෙබ් අඩවියෙන් මීට සුලු මොහොතකට පෙර හෙළිදරව් කලා.

මේ අතර මේ දැන් අපට වාර්තා වූයේ ඒ සඳහා රජයේ පාර්ශවයෙන් ගෝල්ෆේස් පිට්ටනිය යොදා ගන්නා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ වෙත දන්වා ඇති අතර එහෙත් ගෝල්ෆේස් පිටිය පිරවීම සඳහා එතරම් ජනතාව නොමැති නිසා බොරැල්ල කැම්බල් පිට්ටනිය ලබා දෙන ලෙසයි එහිදී ඉල්ලීම් කර ඇත්තේ.