පසුගිය සමයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් සහ ජාතිවාදී අරමුණු වෙනුවෙන්  හුදෙකලාව විවිධ ක‍්‍රියාකාරකම්වල යෙදුණු භික්ෂු සංවිධාන රැසක් එකට එක් වී වෙනම නිකායක් ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වන බව අපට වාර්තා වේ. මෙම භික්ෂු සංවිධාන පසුගිය සමයේ මහින්දව කරලියට ගෙන එම සදහා  එකම මතයක් නියෝජනය කළ කණ්ඩායම බව සදහන්.

එලෙස හුදෙකලා සටන්වල නිරත වීමෙන් ලබා ගන්නා ප‍්‍රතිඵලයට වඩා එකට එක්ව නව නිකායක් ප‍්‍රකාශයට පත්කොට මහින්දගේ ජයග්‍රහණය උදෙසා  සිය මතවාදය ඉදිරියට ගෙන යාමටයි මෙම භික්ෂු සංවිධාන තීරණය කර ඇත්තේ.

නව නිකාය ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමග ඊට මහනායක හිමි නමක් තෝරා පත්කර ගැනීමට ද අදාළ සාකච්ඡාවල දී එකග වී තිබෙන අතර ඒ සදහා මහින්දගේ අනුදැනුම පරිදි ලගකදී ලංකාවට පැමිණි චිවරධාරියෙකුගේ  නම ප්‍රධාන වශයෙන්  යෝජනා වී ඇත.