ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ කෝට්ටේ ආසන සංවිධායක ජනක රණවක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉදිරි ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු වෙනුවෙන් පක්ෂ බලමණ්ඩල රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. ඊට කොළඹ ආසන සංවිධායක රජික කොඩිතුවක්කු මහතාද සහභාගී වීමට නියමිතව ඇත.

පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු දිරිමත් කිරීම සහ පක්ෂයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් එහිදී වැදගත් තීන්දු තීරණ රැසක් ගැනීමට නියමිතව ඇති බවට වාර්තා වේ.

එසේම කුරුණෑගල පැවැත්වෙන ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ 65 වන සම්මේලනය වෙනුවෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් විශාල ජනකායක් සහභාගී කරවීමටද මෙම බලමණ්ඩලයේදී සංවිධානය කටයුතු පිළිබද සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවට වාර්තා වේ.