මාසයකට සියලු විදේශ ගමන් නවත්වා මහජනයාගේ ප්‍රශ්න වලට විසදුම් දෙන්නැයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනපති සියලු ඇමැතිවරුනට අද (08) උපදෙස් දුන්නේය.

වැට් බදු විරෝධය ඇතුළු විවිධ විරෝධතා පවත්වන සමයක ඊට මුහුණ දී මහජනයාට නිසි කරුණු ඉදිරිපත් කිරිමට මැති ඇමැතිවරුන් සුදානමින් සිටිය යුතු බව ද ජනපති කියයි.