මෙවර ඉදිරිපත් වූ අයවැය  ජනතාවාදී අයවැයක් බව ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාව දියුණු මාර්ගයකට ගෙන ඒම සඳහා අයවැය මගින් පදනම දමා ඇති බවයි.

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීමෙන් අනතුරුව අදහස් දක්මින් ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා මේ බව කියා සිටියේය.

මෙවර අයවැය මගින් ජනතාවාදී සහන කිසිවක් ලබාදී නොමැති බව දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රිවරයා පවසයි.

කබීර් හෂීම් අමාත්‍යවරයා අයවැය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් පැවසුවේ ආයෝජකයින් දිරිගන්වන අයවැයක් ඉදිරිපත් වී ඇති බවයි.