හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගෙන් තමන්ට පදිංචි වීමට කොළඹ අවට නිවසක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත.
මෙහිදී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ තේරීම වී ඇත්තේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාබේ රාජපක්ෂ මහතා පදිංචි වී සිටි නිවසයි. නමුත් දැනට එය නිවස සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාට ලබාදී ඇති බවිත් එය ප්‍රතික්ෂේප වී ඇත.
පසුව මේ දෙස සලකා බලන කල වත්මන් ජනාදීපතිතුමා තීරණය කලේ තමන් පදිංචි වී සිටී විජේරාම නිවස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ලබාදීමටයි.
මෙයට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කැමති වුවත් ඔහු පැවසුවේ ජනාධිපති පදවිය ලබා මාස 6ක් එහි සිටි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාට එහි පහසුකම් ඇති වුවත් තමන්ට එහි ඇති පහසුකම් මදි බවයි.
පසුව රුපියල් මිලියන 40 ක වියදමින් විජේරාම නිවස අලුත්වැඩියා කර ඇත. එම අලුත්වැඩියා කටයුතු වලින් පසු මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් දැන් එහි පදිංචි චී සිටින අතර පහතින් ඔබට එහි රූප රාමු දැකගත හැක.

IMG_1013 IMG_1014 IMG_1015