සයිටම් ආයතනය පිළිබඳ රජයේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කරමින් ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි නිකුත් කෙරුණු ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය සංශෝධනය කෙරෙන බවට, අද දිවයින පුවත්පතේ පළකර ඇති පුවත සත්‍යයෙන් තොර බව, ජනාධිපති ලේකම් පී.බී.අබේකොන් මහතා පවසනවා.  නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු කියා සිටින්නේ, කිසිඳු පදනමකින් තොර එම පුවත අසත්‍ය කරුණක් සමාජගත කිරීමට දරා ඇති උත්සහක් බවයි.  ජනාධිපති ලේකම් පී.බී.අබේකෝන් මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය සංශෝධනය කෙරෙන බවට අද දිවයින පුවත්පතේ පළකර ඇත්තේ සංශෝධිත නිවේදනයක් එයි – සයිටම් අලුත්ම විසඳුම අද නමැති සිරස්තලය යටතේ.

එම පුවතට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා විසින් කරන ලදැයි කියන ප්‍රකාශයක් පාදක කරගෙන ඇතත්, එහි සඳහන් ආකාරයට මෑත කාලසීමාවේ කිසිඳු දිනක රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා හෝ  හිටපු ලේකම්වරයා සමග තමාගේ කිසිඳු හමුවක් සිදු නොවූ බව ජනාධිපති ලේකම්වරයා කියා සිටිනවා.

නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇත්තේ අවම වශයෙන් ඔවුන් සමග දුරකථනයෙන් හෝ අදහස් හුවමාරුකර ගැනීමක් සිදුකර නොමැති බවයි.  ඒ අනූව, අද දිවයින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයට පාදක කරගෙන ඇති සියලු කරුණු තමා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ජනාධිපති ලේකම්වරයා සිය නිවේදනයෙන් අවධාරණය කරනවා.