සිගරට් සඳහා වැට් බද්දක් පැනවීමට රජය තිරණය කර තිබේ.

එය ලබන ජූලි 01දා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද නියමිත බව පැවසේ.

වැට් බද්ධ පැනවීමෙන් පසුව සිගරට් එකක මිල රුපියල් 5කින් ඉහල යනු ඇතැයි පැවසේ.

සිගරට් අලෙවියෙන් මේවන විට වාර්ෂිකව රුපියල් කෝටි අටදාහක (රුපියල් බිලියන 80ක) ආදායමක් රජයට ලැබේ.

වැට් බද්දේ ආදායම එකතු කළ විට සිගරට් අලෙවියෙන් වසරකට රුපියල් කෝටි දස දහසක (රුපියල් බිලියන 100) ආදායමක් ඉපැයීමට රජය සැලැසුම් කර ඇත.

රජයේ මතද්‍රව්‍ය හා දුම්වැටි විරෝධී සටන තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙනයාමට මේ බද්ධ පනවා ඇතැයි රජයේ ප්‍රකාශකයෙක් ශ්‍රී ලංකා මිරර් සමඟ කියා සිටියේය.