මාධ්‍යවේදී  බෙනට් ෆර්ඩිනැන්ඩස්ගේ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ බරපතළ ගැටලු රැසක් අප හමුවේ තිබේ. ඒ ඔහු විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් අල්ලස් ලබා ගනිමින් උතුම් මාධ්‍ය වෘත්තීය බරපතළ අවභාවිතාවක යෙදීමය.

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම  වෘත්තිකයෙකු තමන්ගේ වෘත්තියට අදාළ පුද්ගලයකුගේ කුමන වරදක්, අඩුපාඩුවක් තිබුණත් අන්‍ය පාර්ශ්වයන්ගෙන් ඔහු වෙත එල්ල වන තර්ජන ගර්ජන බාධාවලට එරෙහිව නැගී සිටීම ‘පොදු වෘත්තීය‘ සිරිතකි.

එහෙත් මේ අවස්ථාවේදී වෘත්තීය ගරුත්වය සුරකින ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජනමාධ්‍යවේදීන් වන අපට ජෝන් අමරතුංග ඇමතිවරයා කළ  සදාචාර විරෝධී ම්ලේච්ඡ ක්‍රියාව මුල් කොට බෙනට් ෆර්ඩිනැන්ඩස් නම් වන මාධ්‍යවේදියා වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට කිසිසේත්ම නුපුළුවන.  ඊට හේතුව විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් ලැබෙන අයථා ලාභ ප්‍රයෝජන මුල් කොට තම මාධ්‍ය සගයන් හට අසභ්‍ය වචනයෙන් බැන වදිමින් සහ ඔවුන් යටපත් කරමින් වනයේ නීතිය අනුව මාධ්‍යකරණයෙහි නියැලීම ඔහුගේ සාමාන්‍ය ක්‍රියා පටිපාටිය වී ඇති බැවිනි. මෙම වීඩියෝවෙන් ඉදිරිපත් වනුයේ ඔහුගේ එම වනචාරී හැසිරීම් රටාවෙන් අංශු මාත්‍රයක් පමණි