ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඇතුළු දූත පිරිස ඊයේ (07) තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර ස්වර්ණභූමි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට ළඟාවිය. තායිලන්ත රජය වෙනුවෙන් එරට සංස්කෘතික අමාත්‍ය Vira Rojpojchanarat මහතා සහ තායිලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ෂේනුකා සෙනවිරත්න මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඇතුළු දූත පිරිස හරසරින් යුතුව පිළිගනු ලැබීය.
තායිලන්තයේ පැවැත්වෙන ආසියානු සහයෝගීතා සමුළුවට සහභාගී වීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඇතුඵ ශ්‍රී ලාංකීය දූත පිරිස ඊයේ (07) තායිලන්තය බලා පිටත්වූහ.

taib tai taia