තැපැල් සේවකයන්ට අතිකාල රාජකාරී ඉටුකිරීමේ දී ලබාදෙන ප්‍රසාද ගෙවීම් යළි ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව තැපැල් සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය දුලිප් විජේසේකර මහතා පවසයි.

වැඩිදුරටත් ඒ මහතා සඳහන් කළේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිදුකළ අදාළ ගෙවීම් යළි ලබාදීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවයි.

මේ අතර අදාළ ප්‍රසාද දීමනා අත්හිටුවීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් තැපැල් සේවකයන් ආරම්භ කල අතිකාල සේවාවලින් ඉවත් වීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය තවදුරටත් පැවැත්වෙයි.