මහින්ද පාර්ශවයේ ගොඩ පෙරකදෝරුව ලෙස සැලකෙන නීතිවේදී උපාධිය වංචනිකව ලබාගැනීමේ චෝදනා ලැබ සිටින නාමල්ට තරුණියකගෙන් උදවු ඉල්ලා දුරකථන ඇමතුමක් ලැබී ඇතැයි අපට වාර්තා වේ.

ඒ තරුණිය අන් කිසිවක් නොව තිස්ස අත්තනායකගේ දියණියයි. තම පිය එජාපයේ සිට පැමිණියේ මහින්ද නිසා බවත් වර්තමානයේ තම පියාට අත්ව ඇති තත්වයෙන් ඔහුව බේරාදෙන්න මැදිහත්වෙන්න ඉදිරිපත්වන ලෙස දියණිය ඉල්ලා ඇත.

ලෙයට ලෙයක් යැයි කියමින් තම පියාව මහින්ද පාර්ශවයට එක්කරනොගත්තේ නම් අද ඔහු ඇමතිවරයෙක් බව දියණිය පවසා ඇති අතර අපි බලමුකෝ යනුවෙන් පවසා නාමල් ඇමතුම විසන්ධි කර ඇති බවයි අපට වාර්තා වන්නේ.