එළඹෙන අගෝස්තු මාසයේ දකුණු කොරියානු සංචාරයක නිරත වීමට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පා.ම හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යංශයෙන් මුදල් ඉල්ලා ඇති අතර එය විදේශ අමාත්‍යංශය විසින් ප්‍රතික්ශේප කොට තිබෙනවා,

එමෙන්ම එම සංචාරයේදි දකුණු කොරියානු ජනාධිපතිතුමිය සහ එරට අගමැතිතුමන්ව හමුවීමට මහින්ද රාජපක්ෂ කල ඉල්ලීමද එරට විසින් ප්‍රතික්ෂේප කොට තිබෙන බවත් වාර්තා වෙනවා.

දැනට ආණ්ඩුව විසින් කරගෙන යන පරීක්ෂණ කටයුතු නිසා රාජපක්ෂවරු විසින් රැස් කරගෙන ඇති ධනය එලියට ගැනීම ප්‍රශ්නයක් වන බැවින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ අරමුදල් පිළිබඳව දැඩි අර්බුදයක් පැන නැගී ඇති බැවින් මෙලෙස විදේශයන්හී වෙසෙන විවිධ පුද්ගලයන් හරහා රැස්වීම් සංවිධානය කොට මහින්ද රාජපක්ෂ එම රැස්වීම් වලට සහභාගී කරවා එයින් අරමුදල් රැස්කිරීමට ඒකාබද්ධය අදහස් කොටගෙන ඇති බවත් සඳහන් වෙනවා.

මේ අතර මහින්ද රාජපක්ෂ පැමිණි පසු පිළිගැනීමේ උත්සවයක්එ රට ප්‍රධාන පන්සලක සංවිධානය කිරීමට ගනු ලැබූ උත්සහයක්ද ව්‍යාර්ථ වි ඇත්තේ, මහින්දව දකුණු කොරියානු සංචාරය කිරීමේ මූලික සංවිධාන කටයුතු සිදු කරන පුද්ගලයා දකුණු කොරියාවේ විවිධ අපචාර ක්‍රියාවන් වලට සම්බන්ධ වී ඇති නිසා එම පන්සලේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ විසින් එම කටයුතු ප්‍රක්ෂේප කිරීම හේතුවෙන්.

ඔහු බෙලිඅත්තේ සිට දකුණු කොරියාවට පැමිණි පුද්ගලයෙකු බවද සඳහන්.