කිසිම ගැටළුවකින් තොරව දකුණු පළාත් සභාව 2019 දක්වා අරගෙන යනවා. දකුණු පළාත් මහ ඇමති ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා.

දකුණු පළාත් සභාව අස්ථාවර බව පවසමින් හා ඉතාම ආසන්නයේදී පළාත් සභාව බිඳවට්ටමින් නව මහ ඇමතිවරයෙකු පත් කරන බවත් සන්ධානයේ මන්ත‍්‍රීවරු 33 දෙනා අතරින් මහින්ද පාර්ෂවයට මන්ත‍්‍රීවරුන් 28 දෙනෙකු සිටින බවත් පවසමින් දකුණු පළාත් සභාවේ මන්ත‍්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු මාධ්‍යයට කරන ලද ප‍්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් දකුණු පළාත් සභා ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා මහතා ප‍්‍රකාශ කරන ලද්දේ එවැනි පසුබිමක් තමන් මහ ඇමති ධූරය දරණ දකුණු පළාත් සභාව තුළ නොමැති බවත් සමස්ථ මන්ත‍්‍රීවරු 55 දෙනා අතුරින් මන්ත‍්‍රීවරුන් 34 ක් ඔවුන්ගේ මතය නොදරන බවත්ය.

එසේම කිසිම ගැටළුවකින් තොරව තමා 2019 දක්වා දකුණු පළාත් සභාව රැුගෙන යන බවය.