කොස්ගම සාලාව යුධ හමුදා කඳවුරේ පිපිරීමත් සමග අවට නිවාස සහ ගොඩනැගිලිවලට සිදුවූ අලාභය තක්සේරු කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට අවසන් අදියරට පැමිණ තිබෙන අතර සීතාවක ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් බණ්ඩාර යාපා මහතා සඳහන් කළේ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද එම කටයුතු පරිගණක ගත කිරීමෙන් අනතුරුව එහි වාර්තාව ලබා දී ඇති බවයි.

අද දිනයේදී යළිත් වරක් තක්සේරු කටයුතු සිදු කරන බව බණ්ඩාර යාපා මහතා සඳහන් කරයි.