අමාත්‍යංශය තුළ තමාට ඉඩ නොමැති නම් සිය නිවසේ සිට හෝ රාජකාරි කරන බව රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන පවසයි.

හිරු හාට් ටෝක් වැඩසටහන එක්වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ දෙවියෝ පය ගහන්නේ නැති තැන් වල මෝඩයෝ කරණම් ගහන බවය.

සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක එක්ව කටයුතු කිරීමේ දී සියලු දෙනා සමග වැඩ කිරීමට සිදු වන බව ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ ය.

ගංවතුර තත්ත්වය පහව යාමෙන් පසු තමා සිය අමාත්‍ය ධූරයේ වැඩ බාර ගන්නා බව ද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන සදහන් කළේ ය.