මේ දිනවල පවතින කාලගුණික තත්වයේ විපර්යාසයන් නිසා විටින් විට වැසි මෙන්ම තද සුළංද ඇති වෙනවා…..

මේ පිළිබඳ බොහෝ දෙනා නොයෙක් කට කතා ප්‍රචාරය කරන අතර ඒවායෙන් බොහෝමයක සත්‍ය තොරතුරුවලටත් වඩා අසත්‍ය තොරතුරු වාර්තා වෙනවා……

කෙසේ වෙතත් කාලගුණ විද්‍යා නවතම වාර්තා පෙන්වා දෙන ආකාරයට දෙසැම්බර් 5 වනදා සිට සිදුවන දෙයක් පිළිබඳව ඔවුන් වාර්තා කරනවා……

මේ පිලිබඳව සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් බලන්න